Повече за спедицията и международния транспорт

Спедицията за мен ще се приравнява отново с м/ународния транспорт – МНОГО ВАЖНО Е НЕ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, А ОТПРАВНАТА ТОЧКА НА ТРАНСПОРТА!!!! Ако отправната точка е страна от ЕС, то спедиторите получават фактури от превозвачите без ДДС, после ще […]

read more →