Транспортната производителност

От гледна точка на транспортната производителност, свързаната с нея мощност за задвижване, пътния комфорт, сигурността на движение, обслужване и поддържане, нормативната продължителност на използуване и свързаните с нея производителност и дълготрайност, са в сила същите технически изискзания, както при автомобилите […]

read more →

Транспорт

В отделните области на страната регионалнитe транспортни системи са на по-ниско равнище, тъй като на сравнително малката територия липсват отделни видове транспорт. Например в голяма част от областите липсват воден и въздушен транспорт, а Смолянска област е лишена и от […]

read more →

Транспортни предприятния

В противоположност на непрекъснато разширяващите се капацитетни възможности на кооперираните транспортни предприятия по това време съществуваха съвсем малко реални комплeксни програми на индустриалните предприятия за внедряване на контейнерния транспорт. Транспортните мощности се увеличаваха непрекъснато, те бяха обаче резултат на интензивния […]

read more →

Транспорт на мрамор

Нужен е транспорт на тежки палети с мрамор от Италиянакси производители. Мраморът е готов, нарязан, непакетиран. Мраморът е в специални палети от по половин тон. Ще има кой да го натовари, ще има и кой да посрещне камиона, за да […]

read more →