Повишаване екологичността на европейската транспортна система

Интензификацията на производствените процеси в промишле­ността, развитието на търговията и туризма, активизирането на обществения живот, повишаването на стандарта на живот и уско­ряването на процесите на обмяна на материя между природата и обществото изправиха човечеството пред редица проблеми.

read more →

Международен транспорт. Стратегия на ЕС в областта на транспортта

Междунарен транспорт Стратегията на ЕС В областта на транспорта се изразява преди всичко в подобряване и по-рационално използване на инфраструктурата и транспортните средства, постигане на по-надеждна сигурност за потребителите на транспортни услуги, подобряване на работните условия и по-добра защита на […]

read more →

Международния транспорт в близкото минало

Международен транспорт Товароносимост 10’t Влекач с полуремарке W50LS с шестметрово платформено полуремарке (фиг. 3.13). Платформеното полуремарке е снабдено с мост с осово натоварване 80 kN c 8 закрепващи приспособления, неподвижна челна стена и със странични стойки, кои-то могат да се […]

read more →

Транспортната производителност

От гледна точка на транспортната производителност, свързаната с нея мощност за задвижване, пътния комфорт, сигурността на движение, обслужване и поддържане, нормативната продължителност на използуване и свързаните с нея производителност и дълготрайност, са в сила същите технически изискзания, както при автомобилите […]

read more →

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА Транспортът на контейнери се извършза от товароносителите — железници, автотранспорт и морски и речен транспорт. 3.2.1. ЖЕЛЕЗНИЦИ и международен транспорт Железопътният транспорт се подразделя на транспорт на контейнери в специални контейнерни влакове и превоз в отделни вагони.

read more →

Транспорт

В отделните области на страната регионалнитe транспортни системи са на по-ниско равнище, тъй като на сравнително малката територия липсват отделни видове транспорт. Например в голяма част от областите липсват воден и въздушен транспорт, а Смолянска област е лишена и от […]

read more →

Транспортни предприятния

В противоположност на непрекъснато разширяващите се капацитетни възможности на кооперираните транспортни предприятия по това време съществуваха съвсем малко реални комплeксни програми на индустриалните предприятия за внедряване на контейнерния транспорт. Транспортните мощности се увеличаваха непрекъснато, те бяха обаче резултат на интензивния […]

read more →

Дестинация – Молдова

Ще караме бойлери, системи за блоково отопление и топла вода, цистерните са големи, ще се наложи да се наемат към 6 камиона, които ще е добре да пътуват заедно, за да се избягват трудности по пътя, а ако възникнат такива […]

read more →

Транспорт до Русия

Разбирам, транспорта е труден, особено документално, минава се през много страни, транспорта трае близо седмица, затова съм далеч от мисълта, че ще се договорим по мейл за този транспор – моля отбийте се в офиса, за да се споразумеем за […]

read more →

Дини за Европа

Здравейте! Аз може би малко избързвам с моето предложение ,но по принцип искам още от сега да си уредя всичко окло предстоящата ми работа .Става въпрос за това ,че за идното лято ще се нуждая от транспорт до няколко страни […]

read more →

Спешна ситуация

Трябва ми незабавен транспорт от Франция до тук .Става въпрос за преместването на един офис , който ще бъде българския клон на фирмата .Но проблемът е , че при кореспонденцията ни с френските колеги е станало някакво объркване и всъщност […]

read more →

Транспорт до Холандия

Здравейте, моята фирма се занимава със складове и дистрибуция на специфични стоки за диабетици. Не само диабетици но и специални, диетични храни с особена насоченост. Храните се товарят от складове в Холандия, нужни са ми веднъж месечно редовни линии, които […]

read more →