Транспорт на мрамор

Нужен е транспорт на тежки палети с мрамор от Италиянакси производители. Мраморът е готов, нарязан, непакетиран. Мраморът е в специални палети от по половин тон. Ще има кой да го натовари, ще има и кой да посрещне камиона, за да […]

read more →