Международен транспорт част 3

За тази цел министърът на транспорта и пленумът на централната комисия по транспорта са упълномощени от Министерския съвет на Германия за единно ръководство, координиране и развитие на контейнерния транспорт. Всички ръководители на държавните и стопанските органи са отговорни за подготовката […]

read more →

Международен транспорт част 2

(Материал на http://www.mejdunarodentransport.com) — Да се вземат под внимание капиталовложенията в транспорта и реализираните икономии в останалите отрасли на народното стопанство при по-нататъшното развитие на контейнерния транспорт. — Съществуващите тарифи да отговарят на себестойността на превозите, за да могат товародателите […]

read more →