КОНТАКТИ

Международен транспорт е една от водещите компания в сферата на международния транспорт, вътрешния транспорт и спедиция. Благодарение на съвременния ни автопарк ние сме в състояние да изпълним вашите изисквания относно качеството на предлаганите услуги.
Освен качествените транспортни средства ние ви предоставяме и високо класифициран екип от специалисти, които са изцяло на ваше разположение.
Като фирма с дългогодишни традиции в сферата на транспорта и спедицията ние се радваме на заслужено доверие от страна на нашите клиенти. Това е доверие е заслужено благодарение на нашата коректност и точност при извършване на транспорта на вашите стоки и пратки.
Дейността ни е съсредоточена върху международен транспорт, вътрешен транспорт, спедиция,  контейнери, групажни и комплектни автомобилни превози, въздушни карго-превози, мултимодални транспорти и транспорти вътрешно съобщение.
На клиентите си предлагаме пълен набор от логистични услуги, складово обслужване и дистрибуция на пратките в рамките на страната, банкови гаранции и карго-застраховки.
Актуална информация за товарите се осигурява чрез съвременни информационни технологии и специално разработени програмни продукти за обработка на данните.