УСЛУГИ

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

Вътрешен транспорт

 • Транспорт във вътрешността на страната със собствени автомобили.
 • Застраховане на товари и пратки.
 • Доставка ‘от врата до врата’.
 • Седмични групажни линии.
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции
 • Транспорт на стоки в страната под митническа гаранция.

 

Доставка до 24 часа след натоварване.
Предлагаме конкурентни цени на транспортиране на Вашата продукция и стоки до всички точки на България. Наши клиенти са водещи български производители и чуждестранни фирми, реализиращи продукцията си на българския пазар.
24-часова информация за местоположението на Вашето карго.
Нашите специалисти ще Ви предложат най-добрите транспортни планове, разработени специално за Вас в съответствие с Вашите потребности. Ние ще сведем транспортните Ви разходи до минимум.

 

Международен транспорт

 • Спедиция и международен транспорт – комплектни и групажни товари
 • Специализиран превоз в зависимост от естеството на товара

Ние предлагаме транспорт до следните дестинации:

Австрия, Белгия, Германия, Дания, Италия,
Испания, Полша, Румъния, Словакия,
Сърбия, Унгария, Франция, Холандия,
Хърватска, Чехия, Швейцария.

 

Фирмата разполага с автомобили за извършването на транспорт на комплексни и групажни товари.
Ние имаме богат опит в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката. Разполагаме с необходимите съоръжения за извършване за транспорт, обработка и съхранение на стоки с специфичен произход и изисквания за съхранение.

Международният транспорт на стоките може да бъде осъществен както по суша чрез нашите собствени автомобили, така и по въздух с помощта на нашите партньори.

Пренасяне

 • Товаро-разтоварни операции.
 • Опаковане и транспорт на лични вещи.
 • 24-часово проследяване на движението на пратките.
 • Професионална информация за товара.
 • Най-ефективния начин за транспортиране.
 • Избор на оптимално трасе.
 • Вид на автомобила.
 • GPS информация за разположението на всеки автомобил

Предлагаме и комплексно обслужване,
което включва превоза и пренасянето на закупените
уреди или мебели до дома или офиса на
клиента в рамките не само на града,
но и до всяка точка в страната.

Сменяте офиса си, местите цялата документация,
мебели, скъпо оборудване
и всичко това трябва да се направи за
изключително кратко време.
В такъв момент можете да разчитате на нас, както за превоза,
товаренето и разтоварването,
така и на съветите ни кое и как да бъде опаковано и преместено.
Автомобилите ни са специализирани за превоз на мебели,
бяла техника и всякакъв друг вид стоки,
като са подсигурени с колани и укрепителни съоръжения
за надеждното и безопасно транспортиране

 

Въздушен транспорт

Успеха в съвременния бизнес изцяло се определя от бързината на транспорта. Това е от изключително значение когато става въпрос за стоки с малка годност. За да могат нашите клиенти да се справят с този проблем ние им предлагаме висококачествени услуги в сферата на въздушния транспорт. Благодарение на сключените търговски договори с редица въздушни превозвачи ние предлагаме широк избор за доставка пратките.

Сред услугите който предлагаме в сферата на въздушния транспорт са:

 • Експресен въздушен международен транспорт
 • Стандартен въздушен международен транспорт
 • Икономичен въздушен международен транспорт
 • Попълване на митнически документи и митническо агентство.
 • Комбиниран транспорт шосе-въздух.
 • Спедиция на въздушно карго превози.

Всички стоки който се доставят чрез международния въздушен транспорт подлежат на предварително застраховане.
В цената на въздушния международен транспорт се включват както разходите за превоз от вашия обект до летището, така и разходите по превоза от летището до крайният получател.

 

Транспортна логистика

През последните години понятието транспортна логистика придобива все по-голямо значение във фирменото планиране. Глобализацията на икономиката принуждава производителите да съкращават разходите за транспорт на продукцията си. Така транспортната логистика се превръща във важно перо в изграждането на конкурентноспособни предприятия, работещи както на българския, така и на международния пазар.
Ние предлагаме пълната гама логистични услуги. Притежаваме дългогодишен опит и ноу-хау в областта на транспортна логистика.

Консултации

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ създава, организира и контролира цялостното извършване на транспорта на вашите товари, включващо – товарене,спедиция, застраховане, превозване и доставка на посочен от вас адрес.

 • Организация и управление на маркетингова и търговска дейност;
 • Стратегически консултинг;
 • Мениджмънт консултинг;
 • Организационен консултинг;
 • Персонално консултиране на всички клиенти;
 • Проучване на стратегически пазари и цели;
 • Цялостна консултация по организиране и извършване на внос, износ, реекспорт и спедиторски услуги;

Предлагането на професионални услуги обхваща цялостното организиране на автомобилните превози – частични и комплексни товари, трансевропейски групажни превози, транспорт на живи растения ,пресни продукти и опасни товари.

Митническо обслужване
Отдел „Митническо агентиране“ е съставен от висококвалифицирани млади хора, подготвени за работа в сферата на митническото обслужване. Услугите ни са насочени за обслужване както на физически – местни и чуждестранни, така и на юридически лица. Екипът ни може да Ви предложи коректно и безпроблемно партньорство.
Предлагани услуги

 • Митническо представителство
 • Обработка на всички видове митнически документи;
 • Посредничество пред всички желани от клиента митници;
 • Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури;
 • Оторизиран превод от заклет преводач;
 • Заверка на външнотърговски документи;
 • Оформяне на външнотърговски сделки;
 • Серификати и разрешения;
 • Квоти от Агениция „Митници“;
 • Становища от МИ за внос/износ на стоки с двойна употреба;
 • Издаване на EUR1 в последствие;
 • Гаранции по транзитни операции;
 • Организиране на вътрешен транспорт – в София и страната;
 • Митническо складиране на стоки до тяхното направление;

Застраховане

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ извършва международни превози, чиито товари са застраховани. Застраховките отговарят на всички видове европейски и международни стандарти и изисквания. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации.

Логистика на спешни пратки
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ предлага извършване на спешни доставки както в сферата на вътрешния транспорт и спедицията така и на международния транспорт.
Условията за извършване на спешна доставка подлежат на договаряне с нашите представители, които са упълномощени да вземат необходимите решения за осъществяването и.

Групажни контейнери

Когато товарът не е достатъчен, за да напълни цял контейнер, ние предлагаме консолидиране на стоки с карго на няколко други клиенти. Тази услуга е налична както при осъществяването на международен транспорт на пратки, така и при спедиция и вътрешен транспорт.