Системи за комбиниран транспорт

С повишаване ефективността на комбинирания транспорт ще се скъсяват разстоянията, на които е икономически приемливо извършването на комбинирани превози вместо използването на автомобилен транспорт. Важен резерв в тази насока е намаляването на времето и на разходите за прехвърляне на товарните […]

read more →

Системи за превози

Осъществяването на комбинирани превози по редовни линии при гарантирана честота на превозната услуга води до редица облекчения за клиентите: намаляване на транспортните разходи чрез въвеждането на отстъпки, данъчни преференции срещу използване на комбинираните техтнологии, освобождаване от съботно-неделни забрани за движение […]

read more →

Движението на превозните средства

Видове транспорт, осъществяването на най-ефективна организация на движението на превозните средства, внедряването на единни технологични процеси в пунктовете на претоварване от един на друг вид транспорт, регулирането на товаропотоците по различните транспортни направления към съответните претоВарни пунктове и др.

read more →

При търговия с трети страни

Осигурена е възможност страните членки да координират действията си в случай на ограничения на свободния им достъп до презокеанска търговия с трети страни. Уредена е и процедурата за борба срещу нелоялни тарифни действия от страна на корабособственици от трети страни, […]

read more →

Специално платно за движение на автобусите

Напоследък автобусният транспорт на някои градове започва да прераства в скоростен. За целта се обособява специално платно за двшкение на автобусите, отделно от общото улично движение. По своите технико-икономически качества тролейбусният транспорт не се отличава съществено от автобусния и затова […]

read more →