Международен транспорт. Стратегия на ЕС в областта на транспортта

Междунарен транспорт Стратегията на ЕС В областта на транспорта се изразява преди всичко в подобряване и по-рационално използване на инфраструктурата и транспортните средства, постигане на по-надеждна сигурност за потребителите на транспортни услуги, подобряване на работните условия и по-добра защита на […]

read more →

Международен транспорт, товарни автомобили

Обърнете се към нас винаги, когато Ви е необходим транспорт в извъннационален мащаб. Стационарно повдигателно устройства 

read more →

Международния транспорт в близкото минало

Международен транспорт Товароносимост 10’t Влекач с полуремарке W50LS с шестметрово платформено полуремарке (фиг. 3.13). Платформеното полуремарке е снабдено с мост с осово натоварване 80 kN c 8 закрепващи приспособления, неподвижна челна стена и със странични стойки, кои-то могат да се […]

read more →

Транспортната производителност

От гледна точка на транспортната производителност, свързаната с нея мощност за задвижване, пътния комфорт, сигурността на движение, обслужване и поддържане, нормативната продължителност на използуване и свързаните с нея производителност и дълготрайност, са в сила същите технически изискзания, както при автомобилите […]

read more →

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА Транспортът на контейнери се извършза от товароносителите — железници, автотранспорт и морски и речен транспорт. 3.2.1. ЖЕЛЕЗНИЦИ и международен транспорт Железопътният транспорт се подразделя на транспорт на контейнери в специални контейнерни влакове и превоз в отделни вагони.

read more →

Транспорт

В отделните области на страната регионалнитe транспортни системи са на по-ниско равнище, тъй като на сравнително малката територия липсват отделни видове транспорт. Например в голяма част от областите липсват воден и въздушен транспорт, а Смолянска област е лишена и от […]

read more →