Транспортни предприятния

В противоположност на непрекъснато разширяващите се капацитетни възможности на кооперираните транспортни предприятия по това време съществуваха съвсем малко реални комплeксни програми на индустриалните предприятия за внедряване на контейнерния транспорт. Транспортните мощности се увеличаваха непрекъснато, те бяха обаче резултат на интензивния […]

read more →

Контейнерен международен транспорт

С откриването на новите контейнерообработващи площадки в Хале, Лайпциг и Карлмарксщадт започна развитието на система та от контейнерни влакове. В зимното разписание за 1968/69 год. залегна поемането на морската контейнерна служба от Рощокското морско пристанище до Лондон — Тилбъри с […]

read more →

Транспорт и инфоция за пътищата

Нови пътища бяха набелязани и в областта на информационната работа. В съвместна работа с централните и местни органи на държавната власт беше определена чрез пресмятане на подходящите за превоз с контейнери товари и анкетиране с транспортните клиенти действителната нужда от […]

read more →

РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА КОНТЕЙНЕРНАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА В ГЕРМАНИЯ

Maтериял на http://www.mejdunarodentransport.com Под контейнерна транспортна система се разбира сборът от всички технологически, технически, търговски, организационни и правни елементи, които обуславят характера на системата за транспортиране, товарене и разтоварване и складиране на контейнерите. При това е необходима интеграция на транспортните […]

read more →

Международен транспорт част 3

За тази цел министърът на транспорта и пленумът на централната комисия по транспорта са упълномощени от Министерския съвет на Германия за единно ръководство, координиране и развитие на контейнерния транспорт. Всички ръководители на държавните и стопанските органи са отговорни за подготовката […]

read more →

Международен транспорт част 2

(Материал на http://www.mejdunarodentransport.com) — Да се вземат под внимание капиталовложенията в транспорта и реализираните икономии в останалите отрасли на народното стопанство при по-нататъшното развитие на контейнерния транспорт. — Съществуващите тарифи да отговарят на себестойността на превозите, за да могат товародателите […]

read more →

Международен транспорт

Потвърждава както националното, така и международното народностопанско значение на контейнерния транспорт. При това са определени и задачите за по-нататъшното развитие па контейнерния транспорт. Изпълнението на тези задачи може да се оцени като важно национално и международно мероприятие за рационализиране на […]

read more →

Превоз на цветя

Пратката пристига в Петък другата седмица – ще се разтовари в Русе, от там ще натоварят магазинерките за града, ние искаме да поемем транспорта до Варна.

read more →

Транспорт на части за Германия

Частите, които имаме на склад най-после си намериха пазара в Германия, транспорта е насрочен за следващата седмица Сряда.

read more →

Транспорт на хранителни продукти от Гърция

Необходим ни е транспорт на хранителни продукти ос южната ни съседка. Продуктите с апакетирани, не са бързо развалящи се, кой ли пазарува вече бързо развалящи се стоки от Гърция, особено след всичко което се случи по границата…

read more →

Транспорт на тежки артикули

Транспорт на декоративни керемиди, тухли, бетон, арматура, торби с пясък и мазилка в малко планинско селце със само 4 къщи.

read more →

Транспорт на сглобки за Турция

Сглобките са за матрици, внос са от Румъния, а от Румъния са дошли от Канада, сложна схема, която се надявам ще проработи – това са части от много известни компании.

read more →

Транспорт на селскостопанска продукция

Продукцията е изцяло произведена от дребни производители във Варненски регион, ние се погрижихме да оедрим продукцията на всички и да я опаковаме за износ в Русия.

read more →

Горивни материали от Италия

Говори се за дървени въглища, запалителни смеси за барбекю, допълнително керосин в малки количества, добре осигурени опаковки за дребни потребители, както и за търговските вериги.

read more →